SMART NEWS

กรมสรรพสามิตแจงตั้งกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมรถเก่าเป็นเพียงแนวคิด 13 ธ.ค. 62 17:12 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

การประท้วงทำให้ฮ่องกงเข้าสู่สถานการณ์อันตราย

views

ผู้นำฮ่องกงเตือนว่าความรุนแรงกำลังผลักไสฮ่องกงไปสู่สถานการณ์ที่อันตราย ขณะที่นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนสำคัญเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐให้หนุนการประท้วงในฮ่องกงมากขึ้น นางแคร์รี หลำ หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแถลงเช้าวันนี้ระบุว่า สถานการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เธอรู้สึกกังวลว่า ฮ่องกงมาถึงสถานการณ์ที่อันตราย ความรุนแรงจะผลักไสฮ่องกงไปสู่เส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับได้ และทำให้สังคมฮ่องกงไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายและน่าเป็นห่วงมาก นางหลำยังได้กล่าวปกป้องตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงว่า ตำรวจต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่ง แต่ก็เคร่งครัดกับการปฏิบัติตามแนวทางการใช้กำลังอย่างเหมาะสม พร้อมชี้ว่าการเจรจาจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อความรุนแรงยุติลง ด้านนายโจชัว หว่อง ผู้นำการประท้วงและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่สหรัฐจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนประชาธิปไตยของฮ่องกง และว่าชาวฮ่องกงต้องการเพียงสิทธิพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย วันนี้เที่ยวบินทั้งที่ออกและเข้ามาในฮ่องกงเริ่มให้บริการตามปกติอีกครั้ง หลังผู้โดยสารจำนวนมากต้องติดค้างเพราะมีการยกเลิกเที่ยวบินขาออกและขาเข้ากว่า 200 เที่ยว หลังมีผู้ประท้วงจำนวนมากมาปักหลักภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า อย่างไรก็ตาม ผู้ประท้วงเตรียมจะกลับมาที่ชุมนุมที่สนามบินอีกในช่วงบ่ายวันนี้

TW-headbar
<