SMART NEWS

กระทรวงอุตฯพร้อมเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 15 ก.ค. 62 17:07 น.

ผังรายการ

2019

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์

บทความสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ่ายทอดข่าวสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Insider Talk

โดย ทนง ขันทอง เเละ ทีมงาน

ขยี้ข่าวเช้า

โดย สันติสุข มะโรงศรี / กรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล

เนชั่น คนข่าวเข้ม

โดย กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญไพบูลย์

เงินทองต้องรู้

โดย ขวัญชนก วุฒิกุล , ปิยมิตร ยอดเมือง

เพาะกล้าธุรกิจ / Business solution

โดย ลักขณา สุริยงค์ , ฉัฐพร โยเหลา

กีฬาทั่วทิศ

โดย จิรบูรณ์ ตระกูลพาณิชกิจ , วิโรจน์ เพ็ชรมูล (สมชาย สายลม )

เนชั่น ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ

โดย กรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล , บากบั่น บุญเลิศ , เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก

ลับคมธุรกิจ

โดย ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ( วัน จ-อ ) นงค์นาถ ห่านวิไล ( วัน พ-ศ )

เจาะหุ้นบ่าย 3 โมง

โดย ณรงค สุทธิรักษ์

New World

โดย ทนง ขันทอง , วัชรา จรูญสันติกุล

จับข่าวมาคุย

โดย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ , ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

รายการ เดินหน้าประเทศไทย / จับข่าวมาคุย

โดย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ , ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

เนชั่น ทันข่าว

โดย สันติสุข มะโรงศรี , อัญชะลี ไพรีรัก

ข่าวในพระราชสำนัก

โดย กรมการพลังงานทหาร

บทความสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รายการ คุยสบายๆ สไตล์หมอเมา

โดย นพ.พิชัย ปิตุวงษ์

รายการ พลังงานทหารพลังการทัพไทย

โดย อรสา เทพชัยวรกำเเหง

ดนตรีรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เล่าสู่กันฟัง

โดย บุญณี โชติชัชวาล , ธนเดช ตีรณานนท์

ฮอตสกอร์ เรดิโอ

โดย พิพัช ปิตุวงษ์ เเละทีมงาน

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพื่อนพระจันทร์

โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

พลังกาย พลังใจ พลังความคิด

โดย สุพร มณีเวทยพันธุ์ , อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

เสาร์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์

คลินิกสุขใจ

โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย เเละ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี

INSIDER TALK ( RERUN )

โดย ทนง ขันทอง เเละ ทีมงาน

Insider Talk

โดย ทนง ขันทอง เเละ ทีมงาน

เพาะกล้าธุรกิจ

โดย ลักขณา สุริยงค์ , ฉัฐพร โยเหลา

คลินิกคนรักบ้าน

โดย อุดมสุข เล็กสงวนศักดิ์ , ลักขณา สุริยงค์

Healti secret by thaidham

โดย ดร.อริญา สาริกะภูติ / จารุณี เดส์แน็ช

กีฬาทั่วทิศ (วอร์มอัพ)

โดย บี เเหลมสิงห์

SATURDAY LIFE

โดย ปราณี / ภาณุ ศีลศร

คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา

โดย วรายุภัสร์ อัสดรธีรยุทธิ์

บรรเลงข่าว 90.5

โดย สุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์

รู้ออม รู้ลงทุน

โดย ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

รายการ เดินหน้าประเทศไทย

โดย -

คลังสมองกับ วปอ.เพื่อสังคม

โดย วปอ.

ถ่ายทอดข่าวสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สุขกาย สบายใจ

โดย ลักขณา สุริยงค์

เวที 90.5

โดย สุเมต สุวรรณพรหม

ดนตรีรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพลินเพลงรัตติกาล

โดย -

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพื่อนพระจันทร์

โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

smart + strong sme

โดย อ.อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์ / สุพร มณีเวทยพันธ์

อาทิตย์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์

พลังคนตัวเล็ก

โดย พฤฒิ พรหมพงษ์

มองไกล คิดลึก ทำจริง

โดย สุพร มณีเวทยพันธ์ , อนุวัฒน์ มลายอริศุนย์

คลีนิกสังคม

โดย สุเมต สุวรรณพรหม , บุญเลิศ ช้างใหญ่

คุยเฟื่องเรื่องบ้าน

โดย สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

เวที 90.5

โดย สุเมต สุวรรณพรหม

กีฬาทั่วทิศ (วอร์มอัพ)

โดย บี เเหลมสิงห์

Sunday Life

โดย ปราณี , ภานุ ศีลศร

ครบเครื่องเรื่องการลงทุน

โดย อภิญญา มั่นช้อยและทีมงาน

คุยกันทันข่าว

โดย กิตติยา บุญเจริญ , จิรนันท์ เขตพงศ์

สู้ไม่ถอย กัดไม่ปล่อย สู่ชัยชนะ

โดย สุพร มณีเวทยพันธ์ / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

เดอะไซเคิลออนแอร์

โดย สุรชัย พันธ์เพิ่มพูน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย

โดย -

เวลาของกรม

โดย .

ถ่ายทอดข่าวสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตรงนี้มีคำตอบ

โดย เสาวณีย์ อาภามงคล

เวที 90.5

โดย สุเมต สุวรรณพรหม

จักรวาลเพลงเเละดนตรี

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพื่อนพระจันทร์

โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

เล่าสู่กันฟัง (RERUN)

โดย .

2019

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
กรองข่าวเช้านี้

โดย สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์, อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ

อุณหภูมิเศรษฐกิจ

โดย ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์, พัชรี เวชพงษ์

สุทธิชัย ชวนคุย

โดย สุทธิชัย หยุ่น, กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

คนดีมีคนเห็น

โดย กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

ชิมทั่วไทย เที่ยวไกลทั่วโลก

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช และ ลักขณา สุริยงค์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

คุยแตกฟอง กับ ฟองสนาน จามรจันทร์

โดย ฟองสนาน จามรจันทร์, กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

แบ่งฝันปันยิ้ม

โดย ปิยะพันธ์ จัมปาสุต และทีมงาน

ขสทบ.
รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

เสาร์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
Happy & Healthy

โดย ปัทมพร

เสิร์ฟข่าวเสาร์-อาทิตย์

โดย รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร, สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

กฎหมายใกล้ตัว

โดย ณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
News Variety

โดย ณปภัช

ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

กีฬาไทย กีฬาโลก

โดย ทีมงานสยามกีฬา

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

อาทิตย์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
สุขภาพดีกับหมอไนท์

โดย หมอไนท์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
Auto World

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

เคล็ดลับก้นครัว

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ฟังสบาย สไตล์ 102

โดย ทรงศรี

TW-headbar
<