SMART NEWS

จีนลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับนักเดินทางต่างชาติ 28 มิ.ย. 65 15:06 น.

ผังรายการ

2022

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์

บทความสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ่ายทอดข่าวสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Insider Talk

โดย ทนง ขันทอง

Global ASEAN

โดย อดุลย์ โชตินิสากรณ์

เช้าข่าวเข้ม

โดย กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญญไพบูลย์

เจาะหุ้น 10 โมงเช้า

โดย ณรงค สุทธิรักษ์

เพาะกล้าธุรกิจ / Business Solution

โดย ลักขณา สุริยงค์ , ฉัฐพร โยเหลา

กีฬาทั่วทิศ

โดย จิรบูรณ์ ตระกูลพาณิชกิจ , วิโรจน์ เพ็ชรมูล (สมชาย สายลม )

Smart Life Smart Idea

โดย ฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ และ ทีมงาน

ลับคมธุรกิจ

โดย นงค์นาถ ห่านวิไล ( วัน พ-ศ )

ธุรกิจติดเทรนด์

โดย ณัฎฐ์ บุญยสิริยานนท์ ( วัน จ-อัง )

เป็นปากเป็นเสียง

โดย อัญชะลี ไพรีรัก

จับข่าวมาคุย

โดย อิทธิพันธ์ บัวทอง , ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

กวนข่าว กวนคน

โดย ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ และทีมงาน

เนชั่น - ทันข่าวค่ำ

โดย ทีมข่าวเนชั่น

ข่าวในพระราชสำนัก

โดย กรมการพลังงานทหาร

บทความสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รายการ คุยสบายๆ สไตล์หมอเมา

โดย นพ.พิชัย ปิตุวงษ์

รายการ พลังงานทหารพลังการทัพไทย

โดย อรสา เทพชัยวรกำเเหง

ดนตรีรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เล่าสู่กันฟัง

โดย บุญณี โชติชัชวาล , ธนเดช ตีรณานนท์

เพาะกล้าธุรกิจ (RERUN)

โดย ลักขณา สรุิยงค์

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพื่อนพระจันทร์

โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

พลังกาย พลังใจ พลังความคิด

โดย สุพร มณีเวทยพันธุ์ , อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

เสาร์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์

คลินิกสุขใจ

โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย เเละ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

INSIDER TALK ( RERUN )

โดย ทนง ขันทอง เเละ ทีมงาน

SATURDAY LIFE

โดย ปราณี / ภาณุ ศีลศร

เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด ไม่ลอยตัว

โดย อ.อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์ , สุพร มณีเวทยพันธ์

ลับคมธุรกิจ ( RERUN )

โดย ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ( วัน จ-อ ) นงค์นาถ ห่านวิไล ( วัน พ-ศ )

คลินิกคนรักบ้าน

โดย อุดมสุข เล็กสงวนศักดิ์ , ลักขณา สุริยงค์

เวที 90.5

โดย สุเมต สุวรรณพรหม

กีฬาทั่วทิศ (วอร์มอัพ)

โดย บี เเหลมสิงห์

SMART LIFE.

โดย ทีมงานสมาร์บอม

คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา

โดย ไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธิ์

ทัวร์ทางไทย

โดย ดร.สุเมต สุวรรณพรหม , พิธาน คลี่ขจาย

รู้ออม รู้ลงทุน

โดย ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

คลังสมองกับ วปอ.เพื่อสังคม

โดย วปอ.

ถ่ายทอดข่าวสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สุขกาย สบายใจ

โดย ลักขณา สุริยงค์

ข่าวในพระราชสำนัก / เวที 90.5

โดย สุเมต สุวรรณพรหม

ดนตรีรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพลินเพลงรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพื่อนพระจันทร์

โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

smart + strong SME

โดย อ.อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์ / สุพร มณีเวทยพันธ์

อาทิตย์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์

พลังคนตัวเล็ก

โดย พฤฒิ พรหมพงษ์

มองไกล คิดลึก ทำจริง

โดย สุพร มณีเวทยพันธ์ , อนุวัฒน์ มลายอริศุนย์

คลีนิกสังคม

โดย สุเมต สุวรรณพรหม , บุญเลิศ ช้างใหญ่

คุยเฟื่องเรื่องบ้าน

โดย สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

เวที 90.5

โดย สุเมต สุวรรณพรหม

กีฬาทั่วทิศ (วอร์มอัพ)

โดย บี เเหลมสิงห์

SUNDAY LIFE

โดย ปราณี , ภานุ ศีลศร

SMART LIFE.

โดย ทีมงานสมาร์บอม

คุยกันทันข่าว

โดย กิตติยา บุญเจริญ เเละ ทีมงาน

สู้ไม่ถอย กัดไม่ปล่อย สู่ชัยชนะ

โดย สุพร มณีเวทยพันธ์ / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

เดอะไซเคิลออนแอร์

โดย สุรชัย พันธ์เพิ่มพูน

ถ่ายทอดข่าวสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

NEW WORLD ( RERUN )

โดย ทนง ขันทอง , วัชรา จรูญสันติกุล

ข่าวในพระราชสำนัก / เวที 90.5

โดย สุเมต สุวรรณพรหม

จักรวาลเพลงเเละดนตรี

โดย สมชาย พรเพิ่มพูน

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เพื่อนพระจันทร์

โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

เล่าสู่กันฟัง (RERUN)

2022

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
กรองข่าวเช้านี้

โดย สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์, อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ

อุณหภูมิเศรษฐกิจ

โดย ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์, พัชรี เวชพงษ์

คนดีมีคนเห็น

โดย กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

สุทธิชัย ชวนคุย

โดย สุทธิชัย หยุ่น, กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

ชิมทั่วไทย เที่ยวไกลทั่วโลก

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช และ ลักขณา สุริยงค์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

แบ่งฝันปันยิ้ม

โดย ปิยะพันธ์ จัมปาสุต และทีมงาน

ขสทบ.
รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

เสาร์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
Happy & Healthy

โดย ปัทมพร

เสิร์ฟข่าวเสาร์-อาทิตย์

โดย รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร, สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

กองทัพบกเพื่อประชาชน
News Variety

โดย ณปภัช

ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

กีฬาไทย กีฬาโลก

โดย ทีมงานสยามกีฬา

คลินิกสุขใจ ( RERUN )

โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย เเละ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

อาทิตย์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
สุขภาพดีกับหมอไนท์

โดย หมอไนท์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
Auto World

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

เคล็ดลับก้นครัว

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ฟังสบาย สไตล์ 102

โดย ทรงศรี

TW-headbar