SMART NEWS

"บิ๊กป้อม" เร่งบูรณาการจัดระบบเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ 24 ก.ย. 61 20:09 น.

ผังรายการ

2018

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์ุ

Insider Talk

โดย ทนง ขันทอง เเละ ทีมงาน

เนชั่น คนข่าวเข้ม

โดย กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญไพบูลย์

Global ASEAN

โดย อธิบดี อดุลย์ โชตินิสากรณ์ , บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

เงินทองต้องรู้

โดย ขวัญชนก วุฒิกุล , ปิยมิตร ยอดเมือง

เพาะกล้าธุรกิจ + Business solution

โดย ลักขณา สุริยงค์ , ฉัฐพร โยเหลา

กีฬาทั่วทิศ

โดย จิรบูรณ์ ตระกูลพาณิชกิจ , วิโรจน์ เพ็ชรมูล (สมชาย สายลม )

Auto Service ( จันทร์-พุธ )

โดย อ.พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ , สินธุ์ชัย ภมรพล

คลินิกคนรักบ้าน ( พฤหัสบดี-ศุกร์ )

โดย อุดมสุข เล็กสงวนศักดิ์ , ลักขณา สุริยงค์

ลับคมธุรกิจ

โดย นงค์นาถ ห่านวิไล , ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์

Smart Life

โดย ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย , ดร.นิโลบล นาคะเลิศกวี

เจาะหุ้น 4 โมงเย็น

โดย ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ , วรินทร์มาศ ปัญญาดี

จับข่าวมาคุย

โดย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ , ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

New World

โดย ทนง ขันทอง , วัชรา จรูญสันติกุล

ข่าวในพระราชสำนัก / พลังงานทหาร พลังการทัพไทย

โดย น.อ.รังสรรค์ เยาวรัตน์

คลังสมอง ว.ป.อ.(จันทร์) สาระน่ารู้จาก สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม (อังคาร-ศุกร์)

โดย น.อ.หญิง กาญจนารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา , พ.อ.ทวี สุดจิตร

ดนตรีรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เล่าสู่กันฟัง

โดย บุญณี โชติชัชวาล , ธนเดช ตีรณานนท์

ฮอตสกอร์ เรดิโอ

โดย พิพัช ปิตุวงษ์ เเละทีมงาน

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปาฏิหาริย์จากหัวใจ

โดย พิมพร ชูรอด

ทุกข์ปัญหาชีวิต

โดย พระณรงค์ จันทเสฎโฐ

พลังกาย พลังใจ พลังความคิด

โดย สุพร มณีเวทยพันธุ์ , อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

เสาร์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์ุ

คลินิกสุขใจ

โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย เเละ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ถ่ายทอดรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี

Spotlight ข่าวร้อนคนลึก

โดย จักรพันธุ์ กมุทโยธิน , อิทธิพันธ์ บัวทอง , วรรษมน ช่างปรีชา , นีธิกาน กำลังวรรณ

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

กีฬาทั่วทิศ (วอร์มอัพ)

โดย บี เเหลมสิงห์

คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา

โดย วรายุภัสร์ อัสดรธีรยุทธ์

บรรเลงข่าว 90.5

โดย สุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์

รู้ออม รู้ลงทุน

โดย ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สุขกาย สบายใจ

โดย ลักขณา สุริยงค์

สาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย ทีมงานกรมการพลังงานทหาร

ดนตรีรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คุยสบายๆ สไตล์ปิยะนัส

โดย ปิยะนัส-ชัยวัฒน์ จงพัฒนากิจเรือง

สุขภาพกับเสียงเพลง

โดย เกรียงศักดิ์ ประคองวงค์

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปาฏิหาริย์จากหัวใจ

โดย พิมพร ชูรอด

ทุกข์ปัญหาชีวิต

โดย พระณรงค์ จันทเสฎโฐ

Morning spot

โดย ดุลภณ ทองสุกฉวี

อาทิตย์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ , มนตรี จอมพันธ์ุ

พลังคนตัวเล็ก

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มองไกล คิดลึก ทำจริง

โดย สุพร มณีเวทยพันธ์ , อนุวัฒน์ มลายอริศุนย์

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์บอม

คลินิกสังคม

โดย สุเมต สุวรรณพรหม , บุญเลิศ ช้างใหญ่

ช่างรู้ คู่บ้าน

โดย สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

กีฬาทั่วทิศ (วอร์มอัพ)

โดย บี เเหลมสิงห์

Sunday Life

โดย ปราณี , ภานุ ศีลศร

ครบเครื่องเรื่องการลงทุน

โดย อภิญญา มั่นช้อยและทีมงาน

คุยกันทันข่าว

โดย กิตติยา บุญเจริญ , จิรนันท์ เขตพงศ์

เก็บเล็กผสมน้อย

โดย มยุรี คำสอาด , จิรพร มรกตจินดา

เดอะไซเคิลออนแอร์

โดย สุรชัย พันธ์เพิ่มพูน

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตรงนี้มีคำตอบ

โดย เสาวนีย์ อาภามงคล

สาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย ทีมงานกรมการพลังงานทหาร

จักรวาลเพลงเเละดนตรี

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สุขภาพกับเสียงเพลง

โดย เกรียงศักดิ์ ประคองวงค์

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปาฏิหาริย์จากหัวใจ

โดย พิมพร ชูรอด

ทุกข์ปัญหาชีวิต

โดย พระณรงค์ จันทเสฎโฐ

สุริยันจันทรา

โดย อ.ตรีเนตร ธัญวรินมร์

2018

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
กรองข่าวเช้านี้

โดย สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์, อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ

อุณหภูมิเศรษฐกิจ

โดย ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์, พัชรี เวชพงษ์

สุทธิชัย ชวนคุย

โดย สุทธิชัย หยุ่น, กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

คนดีมีคนเห็น

โดย กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

ชิมทั่วไทย เที่ยวไกลทั่วโลก

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช และ ลักขณา สุริยงค์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
SMART ENERGY/SME Thailand

โดย จิรายุ กาศเจริญ / อังคนางค์ ใหม่มงคล

ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

คุยแตกฟอง กับ ฟองสนาน จามรจันทร์

โดย ฟองสนาน จามรจันทร์, กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

แบ่งฝันปันยิ้ม

โดย ปิยะพันธ์ จัมปาสุต และทีมงาน

ขสทบ.
รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

เสาร์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
Happy & Healthy

โดย ปัทมพร

เสิร์ฟข่าวเสาร์-อาทิตย์

โดย รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร, สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

กฎหมายใกล้ตัว

โดย ณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
News Variety

โดย ณปภัช

ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

กีฬาไทย กีฬาโลก

โดย ทีมงานสยามกีฬา

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

อาทิตย์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
สุขภาพความงามทางเลือก

โดย นิพันธ์พงษ์ และทีมงาน

สุขภาพดีกับหมอไนท์

โดย หมอไนท์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
Auto World

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

เคล็ดลับก้นครัว

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ฟังสบาย สไตล์ 102

โดย ทรงศรี

TW-headbar
<