SMART NEWS

ศาลปกครองนัดไต่สวนคดี"ป้าทุบรถ" ฟ้อง กทม. ละเลยให้สร้างตลาดโดยผิดกม. 2 มี.ค.นี้ 24 ก.พ. 61 10:02 น.

ผังรายการ

2018

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
พูดนอกสภา

โดย มนตรี จอมพันธ์ / โสภณ องค์การ

ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จับข่าวมาคุย

โดย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์, ศรินรัตน์ จันทะมาต

Insider Talk

โดย ทนง ขันทอง, สถาปัตย์ แพทอง, วีณา จงประดิษฐ์, กิตติดิษฐ์ ธนะดิษสุวรรณ

เนชั่นข่าวเช้า

โดย เนชั่นทีวี

เงินทองต้องรู้

โดย ขวัญชนก วุฒิกุล, ปิยมิตร ยอดเมือง

เพาะกล้าธุรกิจ

โดย นพคุณ ลิ้มสมานพันธ์, ลักขณา สุริยงค์

กีฬาทั่วทิศ

โดย จิรบูรณ์ ตระกูลพาณิชกิจ / วิโรจน์ เพ็ชรมูล (สมชาย สายลม )

Auto Service

โดย สินธุ์ชัย ภมรพล, พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

คลินิกคนรักบ้าน

โดย อุดมสุข เล็กสงวนศักดิ์, ลักขณา สุริยงค์

ลับคมธุรกิจ

โดย นงค์นาถ ห่านวิไล, ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์

Global ASEAN

โดย บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์, ภารดี ศรีภา

เจาะหุ้น 4 โมงเย็น

โดย ธนวัน ปันทะโชติ และนวลจันทร์ จินตนาพันธ์

จับข่าวมาคุย

โดย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์, ศรินรัตน์ จันทะมาต

ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย
New World

โดย ทนง ขันทอง, วัชรา จรูญสันติกุล

ข่าวในพระราชสำนัก / พลังงานทหาร พลังการทัพไทย

โดย น.อ.รังสรรค์ เยาวรัตน์

คลังสมอง ว.ป.อ.(จันทร์) สาระน่ารู้จาก สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม (อังคาร-ศุกร์)

โดย น.อ.หญิง กาญจนารัตน์ เทพหัสดิน ณอยุธยา, พ.อ.ทวี สุดจิตร

ดนตรีรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สุขภาพดี ๆ กับน้ำมันจมูกข้าว S5

โดย สิทธิโชติ อัศวโสภณพาณิช

ฮอตสกอร์ เรดิโอ

โดย อภิสิทธิ์ อภิสุขสิริ

จับข่าวมาคุย

โดย วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์, ศรินรัตน์ จันทะมาต

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กีฬาทั่วทิศ @ NIGHT

โดย สมชาย สายลม และทีมงาน

สุขภาพดี ๆ กับน้ำมันจมูกข้าว S5

โดย สิทธิโชติ อัศวโสภณพาณิช

ทุกข์ปัญหาชีวิต

โดย พระณรงค์ จนทเสฎโฐ

พลังกาย พลังใจ พลังความคิด

โดย สุพร มณีเวทยพันธุ์, อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

เสาร์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ

ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

ถ่ายทอดรายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"
มอเตอร์เซอร์วิส

โดย พลวัฒน์ สุนทรกรัณย์ / นที ศาสตร์ยังสกุล

DNA RADIO

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

กีฬาทั่วทิศ

โดย ทันตแพทย์พิชัย ปิตุวงศ์ / อภิสิทธิ์ อภิสุขศิริ

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์ทบอม

คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา

โดย วีรพงษ์ อัสดรธีรยุทธ์

บรรเลงข่าว 90.5

โดย สุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์

รู้ออมรู้ลงทุน

โดย ศรัณยาโกสินทรเสนีย์, นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์

ครบเครื่องเรื่องประกัน

โดย วิชัย วรธานีวงศ์

ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย
สุขกาย สบายใจ

โดย ลักขณา สุริยงค์

สาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย ทีมงานกรมการพลังงานทหาร

คุยสบายสไตล์ปิยะนัส

โดย ปิยะนัส-ชัยวัฒน์ จงพัฒนากิจเรือง ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

คุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต

โดย พรพิมล นามวงศ์

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กีฬาทั่วทิศ @ NIGHT

โดย สมชาย สายลม และทีมงาน

สุขภาพดี ๆ กับน้ำมันจมูกข้าว S5

โดย สิทธิโชติ อัศวโสภณพาณิช

ทุกข์ปัญหาชีวิต

โดย พระณรงค์ จนทเสฎโฐ

Morning sport

โดย ดุลภณ ทองสุกฉวี

อาทิตย์
พูดนอกสภา

โดย โสภณ องค์การ

ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
มองไกล คิดลึก ทำจริง

โดย สุพร มณีเวทยพันธ์,.อนุวัฒน์ มลายอริศุนย์

คลีนิกสังคม

โดย สุเมต สุวรรณพรหม, บุญเลิศ ช้างใหญ่

คุยเฟื่องเรื่องบ้าน

โดย สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

SMART LIFE

โดย ทีมงานสมาร์บอม

กีฬาทั่วทิศ

โดย ทันตแพทย์พิชัย ปิตุวงศ์ / อภิสิทธิ์ อภิสุขศิริ

ครบเครื่องเรื่องประกัน

โดย วิชัย วรธานีวงศ์

CAR FE 'RADIO

โดย สมศักดิ์ มีลือการ, จุฑารัตน์ อุ้มญาติ

คุยกันทันข่าว

โดย กิตติยา บุญเจริญ, จิรนันท์ เขตพงศ์

เก็บเล็กผสมน้อย

โดย มยุรี คำสอาด, จิรพร มรกตจินดา

เดอะไซเคิลออนแอร์

โดย สุรชัย พันธ์เพิ่มพูน

ครบเครื่องเรื่องประกัน

โดย วิชัย วรธานีวงศ์

ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย
ตรงนี้มีคำตอบ

โดย เสาวนีย์ อาภามงคล

สาระน่ารู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดย ทีมงานกรมการพลังงานทหาร

SAT AND SUN

โดย ณรงค์ / นัท / มาลี

รู้ออมรู้ลงทุน (Rerun)

โดย ศรัณยา โกสินทรเสนีย์, นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์

เพื่อนรัตติกาล

โดย กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กีฬาทั่วทิศ @ NIGHT

โดย สมชาย สายลม และทีมงาน

สุขภาพดี ๆ กับน้ำมันจมูกข้าว S5

โดย สิทธิโชติ อัศวโสภณพาณิช

ทุกข์ปัญหาชีวิต

โดย พระณรงค์ จนทเสฎโฐ

ทิศทางการศึกษา

โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

2018

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
กรองข่าวเช้านี้

โดย สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์, อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ

อุณหภูมิเศรษฐกิจ

โดย ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์, พัชรี เวชพงษ์

คนดีมีคนเห็น

โดย กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

สุทธิชัย ชวนคุย

โดย สุทธิชัย หยุ่น, กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

ชิมทั่วไทย เที่ยวไกลทั่วโลก

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช และ ลักขณา สุริยงค์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
SMART ENERGY/SME Thailand

โดย จิรายุ กาศเจริญ / อังคนางค์ ใหม่มงคล

ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

คุยแตกฟอง กับ ฟองสนาน จามรจันทร์

โดย ฟองสนาน จามรจันทร์, กิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล

แบ่งฝันปันยิ้ม

โดย ปิยะพันธ์ จัมปาสุต และทีมงาน

ขสทบ.
รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

เสาร์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
Happy & Healthy

โดย ปัทมพร

เสิร์ฟข่าวเสาร์-อาทิตย์

โดย รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร, สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

กฎหมายใกล้ตัว

โดย ณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
News Variety

โดย ณปภัช

ออโต้วาไรตี้

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

กีฬาไทย กีฬาโลก

โดย ทีมงานสยามกีฬา

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ออโต้ออนแอร์

โดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และทีมงาน

ข่าวข้นคนเนชั่น

โดย Nation TV

อาทิตย์
เช็คอินกินเที่ยว

โดย อรสม, เจมส์ถนัด

ขสทบ.
สุขภาพความงามทางเลือก

โดย นิพันธ์พงษ์ และทีมงาน

สุขภาพดีกับหมอไนท์

โดย หมอไนท์

กองทัพบกเพื่อประชาชน
Auto World

โดย พัฒนเดชและทีมงาน

ครบเครื่องเรื่องลงทุน

โดย อภิญญา มั่นช้อยและทีมงาน

เคล็ดลับก้นครัว

โดย ไชยแสง กิระชัยวนิช

เก็บตกทั่วไทย

โดย เนชั่นทีวี

รายการจากกองทัพบก
ฟังสบาย สไตล์ 102

โดย ทรงศรี

TW-headbar