SMART NEWS

นายกรัฐมนตรีเข้ารดน้ำอวยพรนายทักษิณ ชินวัตร เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 16 เม.ย. 67 11:04 น.

สู้ไม่ถอย กัดไม่ปล่อย สู่ชัยชนะ

โดย สุพร มณีเวทยพันธ์ / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

FM 90.5 MHz

TW-headbar