SMART NEWS

นายกรัฐมนตรีเข้ารดน้ำอวยพรนายทักษิณ ชินวัตร เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 16 เม.ย. 67 11:04 น.

เช้าข่าวเข้ม

โดย กนก รัตน์วงศ์สกุล , ธีระ ธัญญไพบูลย์

FM 90.5 MHz

TW-headbar