SMART NEWS

ซาอุดีอาระเบีย-อิรักยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงกลุ่มโอเปกพลัส 7 ส.ค. 63 16:08 น.

จับข่าวมาคุย

โดย อิทธิพันธ์ บัวทอง , ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

FM 90.5 MHz

TW-headbar