SMART NEWS

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ด ดิจิทัลวอลเล็ต 15 ก.ค. 67 11:07 น.

เกี่ยวกับเรา

FM.90.5 MHz. (สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร)

“มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง”
• ผู้นำด้านสถานีข่าวแห่งแรกบนหน้าปัดวิทยุ FM. กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535

• นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในทุกมิติ ทั้งด้านความหลากหลายและการวิเคราะห์ เจาะลึกในแง่มุมที่แตกต่าง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง.

“ มิติข่าว 90.5 คลื่นข่าว ที่ผู้ฟังให้ความสนใจติดตามฟังอย่างต่อเนื่องตลอดวัน "
ผลิตข่าวสั้นต้นชั่วโมง ข่าวเศรษฐกิจกลางชั่วโมง รายการวิทยุ และกิจกรรมต่างๆ ของสถานี รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่างประเทศ การวิเคราะห์ข่าวสำคัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์ บุคคลในข่าว ดำเนินรายการโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ และผู้ดำเนินรายการ ชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน.

 

TW-headbar