SMART NEWS

ซาอุดีอาระเบีย-อิรักยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงกลุ่มโอเปกพลัส 7 ส.ค. 63 16:08 น.

คลีนิกสังคม

โดย สุเมต สุวรรณพรหม , บุญเลิศ ช้างใหญ่

FM 90.5 MHz

TW-headbar