SMART NEWS

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมกรรมาธิการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 13 ก.ย. 62 13:09 น.

สถานการณ์ในประเทศ

สนข.มั่นใจเปิดเดินเรือคลองขุดมหาสวัสดิ์ปีนี้

views

     สนข.ร่วมทุกภาคส่วนปรับปรุงคลองขุดมหาสวัสดิ์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช 7,500 ตัน มั่นใจเดินเรือโดยสารเฟสแรกปีนี้ วอนชุมชน 2 ข้างคลองดร่วมพัฒนา

      นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning คลองขุดมหาสวัสดิ์เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา รวม 3 พื้นที่ ได้แก่ จุดที่ 1 วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จุดที่ 2 พื้นที่ลานหลังหมู่บ้านไม้อิงธาร (ฝั่งตรงข้ามวัดปุรณาวาส) จังหวัดนนทบุรี และจุดที่ 3 วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 2,467 คน กำจัดผักตบชวาและวัชพืช 7,500 ตัน

      นายสราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งความสะอาด ความกว้างของลำคลองเฉลี่ย 30 เมตร เหมาะสมต่อการเดินเรือโดยสารตามแผนฟื้นฟูอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาวาระสำคัญเร่งด่วนสนับสนุนด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาชมงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมอบหมายกรมเจ้าท่าพิจารณาร่วมกับสมาคมเรือไทยจัดหาเรือให้บริการรับ-ส่งประชาชนฟรีเส้นทางไปกลับระหว่างท่าช้าง (สนามหลวง) - ท่าเรือศรีประวัติ ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 และมอบหมายกรมเจ้าท่าร่วมกับกองบังคับการตำรวจน้ำดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางดังกล่าว

      ส่วนการให้บริการเรือโดยสารคลองขุดมหาสวัสดิ์ในอนาคต หลังจากนี้กรมเจ้าท่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจดูความพร้อมตลอดลำน้ำและท่าเรือต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้นทางนั้นที่มีสะพานข้ามคลองจุดต่าง ๆ ความสูงของสะพานจะต้องไม่กีดขวางทางเดินเรือ โดย สนข.มั่นใจว่าการเดินเรือโดยสารให้บริการระยะที่ 1 ในคลองขุดมหาสวัสดิ์จะสามารถเริ่มดำเนินการปีนี้ ซึ่งผู้ประกอบการจากสมาคมเรือไทยยืนยันถึงความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการ

TW-headbar
<