SMART NEWS

กกต.เวทีดีเบต ปี 62 //วันที่ 18 มีนาคม 2562// หัวข้อ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 18 มี.ค. 62 17:03 น.

สถานการณ์ในประเทศ

เลขาธิการ ป.ป.ส.ย้ำ หน่วยงานเข้มงวดสกัดกั้นยาเสพติดช่วงบอลโลก

views

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบัน มีทั้งการ แพร่ระบาดของยาบ้าและกัญชา รวมถึงปัญหาการเป็นทางผ่านของยาเสพติดจาก แหล่งผลิตไปสู่ประเทศที่สาม รัฐบาลจึงกำหนดแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัย ยาเสพติดปี 2561 ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ขณะที่ทุกหน่วยงาน ได้จัดทำแผนแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561 เน้นการดำเนินการแก้ปัญหา ทั้งในต้นทาง คือประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน แก้ปัญหาแหล่งผลิตในสามเหลี่ยม ทองคำ โดยใช้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ปิดล้อมสารเคมีที่จะนำเข้าไปใช้ผลิต ยาเสพติด ทำให้ที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นสารเคมีได้กว่า 1 ล้านกิโลกรัม

TW-headbar
<