SMART NEWS

สาวงามจากสลัมใหญ่สุดของประเทศคว้ามงกุฎมิสเวเนซุเอลา 14 ธ.ค. 61 17:12 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

พระเนปาล วิ่งระดมหาเงินบริจาคฟื้นฟูหมู่บ้านที่เสียหายจากแผ่นดินไหว

views

พระสงฆ์ชาวเนปาล 7 รูป ถอดจีวรออกเป็นการชั่วคราว แล้วหันมาสวมชุด และ รองเท้ากีฬา เพื่อวิ่งมาราธอน ด้วยความหวังว่า จะใช้กีฬาเรียกร้องความสนใจ ให้หมู่บ้านสินธุคต ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล และจำเป็นต้องได้รับเงินทุน สนับสนุนเพื่อการฟื้นฟูบ้านเรือน ที่พังเสียหายช่วงแผ่นดินไหวเมื่อปี 2558 พระสงฆ์กลุ่มนี้ เริ่้มออกวิ่งตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม และแม้จะสละจีวรชั่วคราว แต่ยัง เคร่งครัดในวินัยสงฆ์ โดยยังสวดมนต์ตอนเช้า ก่อนจะวิ่งหายขึ้นไปบนเขาเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตรทุกบ่าย พระรูปหนึ่ง บอกว่า มีโอกาสที่จะระดมทุนมาพัฒนาและฟื้นฟูหมู่บ้านด้วยการวิ่ง ในแต่ละปี เนปาลเป็นเจ้าภาพแข่งขันมาราธอนบางรายการ รวมทั้งรายการ วิ่งมาราธอนที่สูงที่สุดในโลก ที่มีจุดเริ่มต้นที่เอเวอร์เรสต์ เบสแคมป์ ซึ่งมีความสูง เหนือระดับน้ำทะเล

TW-headbar
<