SMART NEWS

โฆษก ศบค.ลงพื้นที่เยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ จ.มุกดาหาร 25 ก.พ. 64 11:02 น.

สถานการณ์ในประเทศ

นายกฯ ย้ำเปิดรับวัคซีนทุกบริษัท แต่ต้องใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

views

นายกฯ ย้ำเปิดรับวัคซีนทุกบริษัท แต่ต้องใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

TW-headbar