SMART NEWS

ตรวจค้นบ้านพรานป่าใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบของผิดกฎหมายหลายรายการ 4 ก.ค. 63 09:07 น.

กิจกรรม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พาแชมป์ประเทศไทย Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 นำเสนอผลงาน ณ มอสโก ประเทศรัสเซีย

views

     สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.)
พาแชมป์ประเทศไทย Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 ทีม “COSMOS” จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชตัวแทนของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์และนำเสนอผลงานที่งาน ประชุมนานาชาติ ROSCANSAT ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ย.62 ณ มอสโก ประเทศรัสเซีย

     โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รอง ผอ.อพวช. เป็นผู้นำคณะ น้องๆ และอาจารย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Conference “International Cansat Conference 2019” และ ร่วมประชุม International round table ระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สทป., อพวช., เกาหลี และรัสเซีย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย นางอริศรา เพ็ญกิตติ ผอ.ส่วนกิจการพิเศษ ได้บรรยายแนะนำองค์กร และกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์จรวดประดิษฐ์ที่สทป. จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ของ สทป. ที่ได้นำความรู้มาบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ อพวช. ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 ร่วมกัน และเชิญชวนเยาวชนนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ (ส่วนภูมิภาค) ที่ สทป. จะจัดขึ้นในห้วงปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นอกจากนั้นยังได้หารือเรื่องการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการจัดแข่งขัน โดยแลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ และหารือการเตรียมการจัดการแข่งในงานประชุมนานาชาติ ณ ประเทศรัสเซีย ครั้งต่อไป

     และได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.เจษฎา คีรีรัตน์นิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิถี สทป. เป็นผู้แทนร่วมพิธีปิดกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นหัวหน้าคณะพาทีมน้องๆ ตัวแทนประเทศไทยร่วมศึกษาดูงาน อาทิเช่น ด้านอวกาศ จรวด และดาวเทียม และเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรของ สทป. และน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอนาคตของชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพความพร้อมของเยาวชนไทยสู่บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนอง S-Curve 11 สู่อุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมในอนาคต
#สทป. เพื่อจุดประกายความคิด สร้างนักประดิษฐ์ไทย พัฒนาให้ไทยก้าวไกล.

TW-headbar