SMART NEWS

พาณิชย์ เคลียร์ ผลประโยชน์ หลังไทยร่วม”ซีพีทีพีพี” 21 ก.พ. 63 17:02 น.

กิจกรรม

ครั้งแรกของไทย “ทิพยประกันภัย” ผนึกกำลัง “จีเอเบิล” สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ " iON GO Ultimate Safe Drive by TIP " ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี สูงสุด 65% ผ่าน iON

views

     บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ ผนึกกำลัง กลุ่มบริษัท จีเอเบิล ผู้นำในการให้บริการทางด้านดิจิทัลโซลูชันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก)แอปฯอัจฉริยะช่วยในการขับรถปลอดภัย ชูจุดเด่นนวัตกรรม First Intelligent Smartphone Based - Pay How You Drive Insurance in Thailand เทคโนโลยีอัจฉริยะขับปลอดภัยจ่ายตามจริง ที่สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัยส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัยโดยจะได้รับ iON Coins (ไอออนคอยน์) เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

     ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันทิพยประกันภัยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปีรวมทั้งรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเช่น การขับรถเร็ว การแซงกระชั้นชิด การปาดหน้า ฯลฯซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นทิพยประกันภัยเล็งเห็นว่า พฤติกรรมการขับรถที่ดีจะช่วยลดอุบัติเหตุนอกจากนี้ในปัจจุบันลูกค้าประกันภัยรถยนต์ มี Pain Pointที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เท่ากันไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมการขับรถดีหรือไม่ดีก็ตามจึงเกิดแนวคิดที่ว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับรถที่ดีควรจะได้รับอะไรตอบแทน ทิพยประกันภัยจึงได้ผนึกกำลังกับจีเอเบิลสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ เป็นครั้งแรกที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอปฯ iON GO ลูกค้าจะได้รับ iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัยจากการขับรถดี ไม่มีเคลมผ่านแอปฯ ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง”

     นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิลเปิดเผยว่า “ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการดิจิทัลโซลูชันจีเอเบิลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและร่วมสร้างธุรกิจดิจิทัลอินชัวรันส์ร่วมกับทิพยประกันภัยเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจในรูปแบบประกันภัยดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากความร่วมมือครั้งนี้จีเอเบิลคาดหวังว่า แอปฯ iON GO และผลิตภัณฑ์ของทิพยประกันภัยจะสร้างความสะดวกสบายในการซื้อประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้าพร้อมการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ โดยแอปฯอัจฉริยะบนมือถือนี้จะประเมินความปลอดภัยในการขับรถของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านอินโนเวชั่นและธุรกิจดิจิทัลจีเอเบิลพร้อมที่จะสนับสนุนทิพยประกันภัยและร่วมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต”

     นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิลเปิดเผยว่า “ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการดิจิทัลโซลูชันจีเอเบิลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและร่วมสร้างธุรกิจดิจิทัลอินชัวรันส์ร่วมกับทิพยประกันภัยเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจในรูปแบบประกันภัยดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากความร่วมมือครั้งนี้จีเอเบิลคาดหวังว่า แอปฯ iON GOและผลิตภัณฑ์ของทิพยประกันภัยจะสร้างความสะดวกสบายในการซื้อประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้าพร้อมการมอบสิทธิพิเศษต่างๆโดยแอปฯอัจฉริยะบนมือถือนี้จะประเมินความปลอดภัยในการขับรถของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านอินโนเวชั่นและธุรกิจดิจิทัลจีเอเบิลพร้อมที่จะสนับสนุนทิพยประกันภัยและร่วมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต”

     นอกจากนี้ ทิพยประกันภัยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "iON GOUltimate Safe Drive by TIP "ขับปลอดภัย ให้เงินคืนตลอดปี
พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านแอปฯiON GO และมีพฤติกรรมการขับรถที่ดี ไม่มีเคลม จะได้รับเป็น iON Coins เทียบเท่ากับมูลค่าเงินสูงสุด 65% ของเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปฯ iON ตลอดทั้งปีความคุ้มครอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถปลอดภัยและหลังจากต่ออายุประกันภัยรถยนต์ยังได้รับส่วนลดประวัติดีกรณีไม่เคลม อีกด้วยผู้สนใจสามารถดาวโหลด แอปฯ iON GO ได้ฟรี! ทาง Google Play และทาง AppStore หรือสอบถามข้อมูลได้ที่แฟนแพจ iON GO
www.facebook.com/iONgoApp/

TW-headbar
<