SMART NEWS

จีนจะยึดตามข้อตกลงเฟสหนึ่งกับสหรัฐ แต่จะตอบโต้ที่ถูกรังแก 16 ก.ค. 63 17:07 น.

กิจกรรม

ชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คงไม่ใช่ที่อื่น แต่คือที่นี่ "ท่าแร่"

views

ชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คงไม่ใช่ที่อื่น แต่คือที่นี่ " ท่าแร่ " ชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ที่นี่มีผังเมืองเป็นรูป 4เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตกนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศษที่งดงามเรียงรายสองข้างถนน และในทุกปี ในวันที่ 25 ธันวาคม ชุมชน "ท่าแร่"จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ขึ้น สีสันสวยงามมากมาย.

TW-headbar