SMART NEWS

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมกรรมาธิการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 13 ก.ย. 62 13:09 น.

กิจกรรม

แจ้งการปรับขึ้นราคา NGV

views

“ปตท. ฝากแจ้งข่าว การขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาเอ็นจีวี และทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับส่วนลดฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 กำหนดให้ปรับราคาเพิ่มขึ้น ครั้งละ 1 บาท ทุก 4 เดือน เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และจะทยอยปรับราคาฯจนครบ 3 ครั้ง ทำให้ราคาขายก๊าซเอ็นจีวี สำหรับรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นจากเดิม 10.62 บาท/กก. เป็น 13.62 บาท/กก.”

TW-headbar
<