SMART NEWS

สองผู้สมัครสหรัฐ ประชันวิสัยทัศน์ดุเดือด 30 ก.ย. 63 17:09 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ เพิ่มปั๊มขายข้าวเกษตรกร

views

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการขายข้าวหอมมะลิที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาวิภาวดีรังสิต โดยมีตัวแทนสหกรณ์การเกษตรที่นำข้าวมาจำหน่าย มาแสดงความขอบคุณ ที่บางจากฯ ให้การสนับสนุนข้าวของเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ำ ซึ่งบางจากฯ จะขยายพื้นที่จำหน่ายให้ครบทุกปั๊มในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
และอีก 100 แห่ง ใน 10 จังหวัด ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จะนำข้าวหอมมะลิ
กว่า 160 ตัน มาเป็นของสมนาคุณลูกค้าที่มาเติมน้ำมันบางจาก ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

TW-headbar