SMART NEWS

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่จ้างแรงงานชาวเมียนมา 20 ต.ค. 63 10:10 น.

เนชั่น ทันข่าวเที่ยง

โดย อัญชลี ไพรีรัก เเละ ทีมงาน

FM 90.5 MHz

TW-headbar