SMART NEWS

ซาอุดีอาระเบีย-อิรักยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงกลุ่มโอเปกพลัส 7 ส.ค. 63 16:08 น.

ขยี้ข่าวเช้า

โดย สันติสุข มะโรงศรี / กรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล

FM 90.5 MHz

TW-headbar