SMART NEWS

ไต้ฝุ่นโมลาเบขึ้นฝั่งตอนกลางเวียดนามแล้ว 28 ต.ค. 63 23:10 น.

เคารพธงชาติ / เนชั่น - ทันข่าว

โดย สันติสุข มะโรงศรี , นลิน สิงหพุทธางกูร

FM 90.5 MHz

TW-headbar