SMART NEWS

นิด้าโพล เผยคนไทยไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติเข้าประเทศ 12 ก.ค. 63 09:07 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ทอท.ยืนกรานก่อสร้างส่วนต่อขยายทิศเหนือลดวิกฤติสนามบินแออัด

views

ทอท.โต้วงเสวนากล่าวหาไม่ปฏิบัติตามแผนแม่บทพัฒนาสนามบินเดิม ระบุแผนแม่บทสามารถปรับปรุงได้ทุก 5 ปีตามมาตรฐานสากล ขณะที่ต้องเร่งทำส่วนต่อขยายทิศเหนือ เพื่อลดวิกฤติความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิ     นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เปิดแถลงข่าวถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ North Expan Sion ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากเมื่อวานนี้นักวิชาการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนา โดยระบุว่าการทำส่วนต่อขยายทิศเหนือเป็นโครงการลักษณะตัดแปะ และทอท.ไม่ได้ทำตามแผนแม่บทเดิมที่มีของสนามบิน

    นายนิตินัย ย้ำว่าแผนแม่บทสนามบินที่มีมา 16 ปี และได้มีการแก้ไขมาแล้ว 4 ฉบับ การแก้ไขทุกครั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือไอเคโอ้ เนื่องจากสาเหตุสำคัญที่ต้องปรับแผนแม่บททุกครั้ง ก็ให้เป็นไปตามความสอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นแต่ละช่วงเวลาของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง โดยในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่ทุกคนทราบว่าปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารโดยเฉพาะระหว่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องรองรับผู้โดยสารสูงถึง 65 ล้านคนต่อปี ทั้งที่มีความจุในการก่อสร้างเมื่อเริ่มต้นใช้ 45 ล้านคนต่อปี ขณะที่แผนการเร่งขยายสนามบินของไทยประสบปัญหาความล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนี้ ยืนยันว่าหากพิจารณาตามแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินที่มีอยู่เดิมนั้น ทอท.ได้มีการพัฒนาสนามบินครบทุกเฟสที่เคยระบุไว้ตามแผน เพียงแต่มีการแทรกการพัฒนาเฟสที่ 3 รวมถึงการขยายสนามบินด้านทิศเหนือแก้ปัญหาแออัดปัจจุบัน ยืนยันว่าหลังจากมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายทิศเหนือเสร็จอาคารส่วนนี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 40 ล้านคนต่อปี และเมื่อรวมความจุผู้โดยสารที่จะเติบโตมากขึ้น เมื่อถึงกำหนดการเสร็จของโครงการประมาณการว่าจะใช้เวลาสร้าง 3-4 ปี หรือปี 2566 หรืออย่างช้าไม่เกินปี 2567 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะสามารถรองรับผู้โดยสาร 85 ล้านคนในปีนั้น แต่จะมีผู้โดยสารใช้บริการจริง 75 ล้านคน ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารมากกว่าปริมาณผู้โดยสารที่ใช้งานจริง

     นายนิตินัย ยืนยันว่า ทอท.จำเป็นต้องเร่งขยายสุวรรณภูมิตามแผนงานดังกล่าว เพื่อลดความแออัดที่ขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤติ เนื่องจากความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารส่งผลให้ท่าอากาศยานไม่สามารถเพิ่มสล็อตการบิน หรือกำหนดวันและเวลาที่ผู้ประกอบการเดินอากาศหรือสายการบินได้รับอนุญาตหรือได้รับการจัดสรรไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการนำอากาศยานเข้าและออกท่าอากาศยาน จากสายการบินได้ ส่งผลให้การเติบโตทางด้านท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่จะเดินทางมาประเทศไทยไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย

     สำหรับการผลักดันการก่อสร้างส่วนต่อขยายทิศเหนือนี้ ฝ่ายบริหาร ทอท.จะนำเสนอที่ประชุมบอร์ด ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติเดินหน้าโครงการ หลังจากก่อนหน้านี้เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้ประกอบการ สายการบิน และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยบอร์ด ทอท.จะพิจารณาวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ หลังจากนั้นจะเสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมก่อนนำเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสุดท้ายขอความเห็นชอบจาก ครม. หลังจากนั้นจะก่อสร้างภายใต้กรอบวงเงินที่เคยกำหนดไว้กว่า 40,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 3-4 ปี คาดเสร็จใกล้เคียงกับการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 หรืออย่างช้าจะเสร็จหลังรันเวย์ที่ 3 ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะเป็นการลดปัญหาความแออัดทั้งอาคารผู้โดยสารและรันเวย์ได้เป็นรูปธรรม

TW-headbar