SMART NEWS

พบซากหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรลอยน้ำใกล้ไต้หวัน 15 พ.ย. 62 17:11 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ราชกิจจาฯประกาศ"4อำเภอใต้"เป็นพื้นที่ควบคุมตามเดิม

views

ราชกิจจาฯประกาศ"4อำเภอใต้"เป็นพื้นที่ควบคุมตามเดิม

TW-headbar
<