SMART NEWS

'จัสติน ทรูโด'ชนะเลือกตั้งอีกสมัย คะแนนสูสีกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 22 ต.ค. 62 17:10 น.

สถานการณ์ในประเทศ

หลายพื้นที่ในภาคใต้ ยังได้รับผลกระทบ "หมอกควัน" จากสุมาตรา

views

หลายพื้นที่ในภาคใต้ ยังได้รับผลกระทบ "หมอกควัน" จากสุมาตรา

TW-headbar
<