SMART NEWS

'จัสติน ทรูโด'ชนะเลือกตั้งอีกสมัย คะแนนสูสีกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 22 ต.ค. 62 17:10 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือสถานการณ์น้ำใน จ.อุบลราชธานี

views

กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือสถานการณ์น้ำใน จ.อุบลราชธานี

TW-headbar
<