SMART NEWS

หอการค้าไทยพบรัฐมนตรีอุตฯ ขับเคลื่อน 1 ไร่ 1 ล้าน 19 ก.พ. 63 17:02 น.

สถานการณ์ในประเทศ

“จุรินทร์”ยันจ่ายประกันรายได้ข้าว-ปาล์ม ต.ค.นี้

views

รัฐมนตรีพาณิชย์ย้ำโครงการประกันรายได้ “ปาล์มน้ำมัน-ข้าว” จ่ายส่วนต่างปาล์มน้ำมันงวดแรก 1 ต.ค. ข้าวเริ่มจ่าย 15 ต.ค. ส่วนยางพาราเข้า ครม.พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงการประกันรายได้ ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมทั้งการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะต้องมีการตรวจสอบให้ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตในการแจ้งเท็จ และในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นหน่วยงานโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ก็มีความพร้อมแล้ว หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการประกันรายได้สินค้าปาล์มน้ำมันและข้าวไปก่อนหน้านี้

    อย่างไรก็ตาม คาดว่าการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างจากราคารับซื้อปาล์มน้ำมันคุณภาพที่ 18 เปอร์เซ็นต์ให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ไร่ ผ่าน ธ.ก.ส. ส่วนข้าวเปลือกเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะใช้ราคาตลาดเฉลี่ยทุก 15 วัน ขณะที่ยางพารา ได้รับแจ้งจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เบื้องต้นจะประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 60 บาท ไม่เกินรายละ 25 ไร่เป็นต้น.

TW-headbar
<