SMART NEWS

กรมสรรพสามิตแจงตั้งกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมรถเก่าเป็นเพียงแนวคิด 13 ธ.ค. 62 17:12 น.

สถานการณ์ในประเทศ

เอเซีย พลัส มองธุรกิจสตาร์ทอัพอิสราเอลน่าสนใจเติบโตสูง

views

เอเซีย พลัส แนะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอิสราเอล เพราะมีศักยภาพเติบโตสูงและผลตอบแทนดีมาก

    นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) กล่าวว่า บริษัทได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพหลายแห่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยธุรกิจสตาร์ทอัพในอิสราเอลยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีก จึงมองว่าเป็นโอกาสดี และเป็นทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น

    นายก้องเกียรติ กล่าวว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพในอิสราเอลน่าลงทุนมาก เนื่องจากอิสราเอลเป็นชาติแห่งสตาร์ทอัพ (Startup Nation) ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ใหม่ ๆ จนขณะนี้กลายเป็นวัฒนธรรมของอิสราเอลไปแล้ว (Innovation Culture) และมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นใหม่ปีละประมาณ 1,000 แห่ง หรือในทุก ๆ 8 ชั่วโมง รวมทั้งถูกยกให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตด้านนวัตกรรมเป็นอันดับ 1 ในปี 2562 จากการจัดอันดับประจำปีของ World Competitiveness Ranking

    นอกจากนี้ อิสราเอลยังมีเทคโนโลยีที่โดดเด่น มีคุณภาพด้านการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์รวมของนวัตกรรม จะเห็นได้ว่ากว่า 350 ธุรกิจชั้นนำทั่วโลกมีศูนย์วิจัย พัฒนา และการผลิตอยู่ที่อิสราเอล และยังมีสตาร์ทอัพครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน สุขภาพ พลังงานทดแทน เทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม และการเกษตร เป็นต้น

TW-headbar
<