SMART NEWS

หอการค้าไทยพบรัฐมนตรีอุตฯ ขับเคลื่อน 1 ไร่ 1 ล้าน 19 ก.พ. 63 17:02 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ระบุ ไมโครพลาสติกในน้ำดื่มยังไม่เป็นอันตราย

views

รายงานฉบับแรกเกี่ยวกับผลของไมโครพลาสติกต่อของมนุษย์โดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของไมโครพลาสติกในน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดระบุว่า ณ ปัจจุบัน ระดับของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวโน้มของอันตรายในอนาคต องค์อนามัยโลกระบุว่า ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดูดซึมไมโครพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 ไมโครเมตรได้ แต่ทั้งนี้ก็มีโอกาสสูงที่ร่างกายจะดูดซึมอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก รวมถึงนาโนพลาสติก อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในน้ำดื่มยังมีอยู่น้อยมากและค่อนข้างจำกัด โอกาสนี้องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมกันกำจัดมลภาวะพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อลดโอกาสที่มนุษย์จะรับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกาย.

TW-headbar
<