SMART NEWS

กรมสรรพสามิตแจงตั้งกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมรถเก่าเป็นเพียงแนวคิด 13 ธ.ค. 62 17:12 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กสทช.ถกเวทีอาเซียนเล็งวางแนวทางจัดเก็บรายได้ดูแลโอทีที

views

กสทช.เตรียมถกอาเซียนเล็งหาแนวทางเก็บรายได้จากเอกชนที่ใช้โครงข่าย คุม“โอทีที” นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมของผู้นำองค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน หรือ การประชุม ASEAN Telecommunication Regulator’s Council : ATRC ทั้งนี้การประชุม ATRC ครั้งที่ 25 ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 20–23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์กรุงเทพฯ รีสอร์ท สำหรับหัวข้อที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือเรื่องกิจการที่ให้บริการบนโครงข่ายโทรคมนาคม หรือบริการ โอเวอร์ เดอะ ท๊อป (โอทีที) , เรื่องความคืบหน้าการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศสมาชิกอาเซียนและเรื่องข้อแนะนำอาเซียนว่าด้วยการบริการอย่างทั่วถึงในอนาคต สำหรับระบบนิเวศบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงว่าจะมีแนวทางในการดำเนินกิจการอย่างไร ส่วนประเด็นการประชุมเน้นไปที่โอทีที ได้แก่ ไลน์ , ไลน์ทีวี , เฟซบุ๊ค ไลฟ์ ,เฟซบุ๊ค และยูทูป ซึ่งในความเห็นส่วนตัวนั้นต้องการให้การพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและการเก็บอัตราค่าบริการเพื่อได้ข้อยุติร่วมกันทั้งหมด วันที่ 19 ส.ค.ก่อนการประชุมเริ่มขึ้น จะมีการประชุมเรื่องโอทีทีให้ได้ข้อสรุปก่อนเสนอต่อที่ประชุม ATRC เพื่อพิจารณาในวันรุ่งขึ้น (20 ส.ค.) ว่าจะมีแนวทางในการกำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างไร โดยประเทศไทยเองก็จะเสนอแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการที่จะกำกับดูแลโอทีทีแนวทางที่จะดึงรายได้จากผู้ประกอบการโอทีทีเข้าสู่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ซึ่งแนวทางที่ไทยจะนำเสนอจะเป็นแนวทางที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค ทั้งในเรื่องอัตราค่าบริการความเป็นส่วนตัวรวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันในการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั่นคือจะต้องไม่เป็นการผลักภาระให้กับประชาชน นายฐากร กล่าวอีกว่า การหารือเรื่องนี้มีความสำคัญมากและเป็นความท้าทายในการกำกับดูแลโอทีทีในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การประชุมดังกล่าวเรื่องการกำกับดูแลกิจการโอทีทีจึงจำเป็นต้องได้ฉันทามติร่วมกัน ซึ่งแนวทางของปรเทศไทยนั้นก็แสดงจุดยืนมาตลอดว่า ควรจะมีการเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่การเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากประชาชน ดังนั้น จึงขอให้สังคมและทุกฝ่ายให้ความเข้าใจร่วมกันว่า การเก็บค่าบริการโอทีทีนี้ ก็จะพิจารณาจากปริมาณทราฟฟิกดาต้าที่มีการใช้งานผ่านเกตเวย์ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการกิจการโอทีทีต่างเข้ามากอบโกยรายได้จากประเทศไทย แต่ไม่เคยต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ผู้สื่อข่าวรายงาน รัฐบาลมีแนวคิดในการจัดเก็บรายได้จากกิจการโอทีที ที่เสนอขึ้นมาหลายแนวทาง แนวทางแรกคือการให้บริษัทผู้ให้บริการโซเชียล มีเดีย และกิจการโอทีทีมาลงทุนเปิดบริษัทในประเทศไทยโดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51 แต่แนวคิดนี้ไม่มีผู้ให้บริการรายใดตอบสนอง แนวคิดที่สอง ถูกเสนอโดยกสทช.ที่ให้จัดเก็บรายได้โดยคำนวณจากปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกคัดค้านเนื่องจากหลายฝ่ายเห็นว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ไม่มีหน้าที่ในการเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่าย) และแนวคิดล่าสุดที่คือการตั้งเกตเวย์กลางร่วมระหว่างทุกประเทศในอาเซียน เมื่อผู้ใช้บริการต้องการชำระค่าบริการให้ผู้ให้บริการโซเชียล มีเดียหรือผู้ให้บริการโอทีท่ี จะต้องมาชำระผ่านเกตเวย์กลาง โดยเกตเวย์จะทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลและหักรายได้ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บส่วนหนึ่งเป็นรายได้เข้ารัฐของแต่ละประเทศ

TW-headbar
<