SMART NEWS

กรมสรรพสามิตแจงตั้งกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมรถเก่าเป็นเพียงแนวคิด 13 ธ.ค. 62 17:12 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการไทยลดต่อเนื่อง

views

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน ก.ค. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มาอยู่ที่ระดับ 46.7 จากปัญหาสงครามการค้าและส่งออก ฝากรัฐบาลใหม่แก้ด่วน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างประธานหอการค้าและภาคธุรกิจทั่วประเทศ 369 ตัวอย่าง มีความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าระดับโลกระหว่างสหรัฐกับประเทศจีน ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการส่งออก สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ทำให้เกิดความเสียหาย และการส่งออกของประเทศไทยเดือนมิถุนายนและในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นยังคงมีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มาอยู่ที่ระดับ 46.7 จากระดับ 47.1 ในเดือนมิถุนายน โดยเป็นดัชนีที่ต่ำสุดติดต่อกันในรอบ 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.2 จากระดับ 48.7 ในเดือนมิถุนายน และจากดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางหอการค้าไทยต้องการให้ภาครัฐดูแลปัญหาเรื่องค่าเงินบาทในปัจจุบันที่เริ่มมีทิศทางอ่อนค่าลงให้อ่อนค่าอย่างมีเสถียรภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ และไม่ควรให้แข็งค่ามากกว่าประเทศในภูมิภาคอย่างเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องการให้พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมกับแก้ไขปัญหาต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงให้มีการปรับตัวลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมกับออกมาตรการและวางแผนเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติทุกช่วงฤดูกาลอย่างจริงจัง ทั้งปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระจายเม็ดเงินให้ได้อย่างทั่วถึงและมีการออกนโยบายที่จะสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้น ดังนั้น แม้ยังมีหลายปัจจัยที่ยังเป็นปัญหามาก ส่วนสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองถึงขั้นปิดสนามบินฮ่องกงช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เท่าที่ได้ติดตามในช่วงเช้าวันนี้เริ่มคลี่คลายลงไปบ้าง ซึ่งผลกระทบน่าจะอยู่ที่ด้านการท่องเที่ยวเข้าและออกในประเทศฮ่องกง แต่ด้วยภาคธุรกิจโดยรวมของฮ่องกงจะเน้นด้านขนส่งผ่านทางเรือเป็นหลักและไม่ได้มีการปิดท่าเรือ จึงต้องติดตามต่อไปว่าปัญหาเหล่านี้จะจบอย่างไร แต่เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบด้านการค้าของโลกและของไทยแต่อย่างใด

TW-headbar
<