SMART NEWS

นิด้าโพล เผยคนไทยไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติเข้าประเทศ 12 ก.ค. 63 09:07 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ประธาน ส.อ.ท.เชื่อมั่นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

views

     นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้ความเห็นถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีทุกคนเป็นผู้ที่มีความสามารถ ด้านเศรษฐกิจทุกคนก็มีประสบการณ์ เชื่อว่าจะขับเคลื่อนได้ แต่การขับเคลื่อนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคการเมือง และต้องมีความโปร่งใส หากเป็นไปได้อยากให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วม 2 รูปแบบ คือ เรื่องการจัดทำ Ease of Doing Business ในช่วง 2-3 เดือนครั้ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและผู้บริหารแต่ละกระทรวงเศรษฐกิจเข้ามาหารือ เพื่อแก้ไขเรื่องเร่งด่วน และการประชุมร่วมภาครัฐเอกชนหรือ กรอ. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปีละ 2 ครั้ง

     นอกจากนี้ ควรผลักดันราคาสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้ที่ดีขึ้น ค่าเงินบาทควรจะมีเสถียรภาพมากขึ้น และอาจจะต้องปรับลดดอกเบี้ยลง เพื่อไม่ให้เงินบาทแข็งค่าต่อไปและทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตขึ้น

      ด้านกำลังซื้อในประเทศระยะสั้น รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณกระตุ้น ซึ่งการกระตุ้นผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเหมาะสมสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ แต่เฉพาะระยะสั้นเท่านั้น ในระยะยาวต้องพิจารณาแนวทางการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น การค้าดีขึ้น ทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ไปถึงอย่างไรก็เติบโตไม่เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2562 รัฐบาลจะต้องใช้เงินและพลังในการขับเคลื่อนมากเพื่อให้เศรฐษกิจดีขึ้น

     ส่วนปัจจัยที่ต้องระมัดระวัง ปัจจัยภายนอกยังคงเป็นสงครามการค้า ส่วนภายในระวังเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ การคอร์รัปชัน เพื่อขณะนี้ประเทศต้องการใช้เงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาก

      ต่อข้อถามที่ว่ากังวลหรือไม่ที่รัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะยังไม่เห็นปัญหาเท่าไหร่นัก แต่เชื่อว่าทุกคนอยากขับเคลื่อนในสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และต้องแข่งกับเวลา เพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าด้านการเมืองต้องสร้างความเข้มแข็งผ่านการผลักดันผลงานตัวเองออกมาให้ดีที่สุด

TW-headbar