SMART NEWS

'จัสติน ทรูโด'ชนะเลือกตั้งอีกสมัย คะแนนสูสีกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 22 ต.ค. 62 17:10 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ปตท.ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

views

     นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.อีก 68 ตำแหน่ง ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ถือเป็นการจัดทีมบริหารบริษัทให้มีความพร้อมที่จะบริหารจัดการองค์กร ปตท.และบริษัทลูกให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ภายใต้งบลงทุนปี2562 ที่มีการปรับเพิ่มจากเดิมที่จะใช้เงินลงทุน 70,501 ล้านบาท เป็น 103,697 ล้านบาท โดยการแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนผู้บริหารเกษียณอายุ 3 เดือน เพื่อให้มีการส่งมอบงาน และให้ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้ายมีระยะเวลาเพียงพอในการเรียนรู้งานก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง

      สำหรับผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งซีอีโอของบริษัทลูกที่มีการแต่งตั้งนั้น จะต้องโอนมาเป็นคนของ ปตท.ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งการขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยวางกลยุทธ์ให้บริษัทลูกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการลงทุนในประเทศนั้น ๆ เป็นเหมือนทัพหน้าให้กับกลุ่ม ปตท. เช่น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท สผ.เป็นทัพหน้าการลงทุนในประเทศเมียนมา มาเลเซีย ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC เป็นทัพหน้าในประเทศอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา บมจ.ไทยออยล์ เป็นทัพหน้า ในเวียดนาม และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ PTTOR เป็นทัพหน้าใน สปป.ลาว กัมพูชา เป็นต้น ซึ่งต่อจากนี้ ปตท.จะมีกิจกรรมให้บรรดาซีอีโอของบริษัทลูก และผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ

      ทั้งนี้ มีการปรับตำแหน่งของนายอธิคม เติบศิริ ที่ขยับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. โดยสลับกับตำแหน่งของนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต มีผล 1 กันยายน 2562 เนื่องจากนายอธิคม อยู่ที่ไทยออยล์มา 4-5 ปีแล้ว

      ส่วนตำแหน่งใน GC ที่ตั้งนายคงกระพัน อินทรแจ้ง จากประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการคณะกรรมการ และให้นายปฏิภาณ สุคนธมาน จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ (President) มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น เนื่องจาก GC จะมีการขยายงานและการลงทุนในหลายโครงการที่มีความสำคัญ จึงต้องแบ่งบทบาทเพื่อช่วยกันบริหาร

     สำหรับการให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนั้น เนื่องจากต้องการให้นายอรรถพล ช่วยผลักดันการนำ PTTOR เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้สำเร็จ ก่อนที่ตนจะเกษียณอายุในเดือนพฤษภาคม 2563

TW-headbar
<