SMART NEWS

รมว.ต่างประเทศสหรัฐจะคุยเรื่องภาษีกับนายกฯ อินเดีย 26 มิ.ย. 62 17:06 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ชี้แจง กรณีผู้ประกอบการประมงเรียกร้องกรณีการจำกัดโควต้าอาหารทะเล

views

กระทรวงพาณิชย์ชี้แจง กรณีผู้ประกอบการประมงเรียกร้องกรณีการจำกัดโควต้าอาหารทะเล

TW-headbar
<