SMART NEWS

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมกรรมาธิการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 13 ก.ย. 62 13:09 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

กัมพูชาเผยส่งออกข้าวไปจีนเพิ่ม 66%

views

     สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชาเปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวขาวไปยังจีนเป็นจำนวนถึง 95,066 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 66

      รายงานระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมา จีนยังคงเป็นผู้ซื้อข้าวจากกัมพูชารายใหญ่ โดยการส่งออกข้าวไปยังจีน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของประเทศ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ ถึง 46 ประเทศ เป็นจำนวนถึง 213,763 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

      ส่วนการส่งออกข้าวไปยังตลาดยุโรปกลับลดลงร้อยละ 34 เหลือ 65,552 ตัน เนื่องจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปประกาศเก็บภาษีข้าวที่นำเข้าจากกัมพูชาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อควบคุมการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและปกป้องบรรดาผู้ผลิตในภูมิภาค.

TW-headbar
<