SMART NEWS

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมกรรมาธิการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 13 ก.ย. 62 13:09 น.

สถานการณ์ในประเทศ

รฟม.คืนผิวจราจรพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

views

     รฟม.คืนผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ บนถนนเจริญกรุง สนามไชย ประชาราษฎร์สาย 2 จรัญสนิทวงศ์ และเพชรเกษม เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก

      นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฯ ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาเสร็จสมบูรณ์ และ รฟม.ได้ดำเนินการคืนผิวจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรเส้นทางตามแนวสายทาง ประกอบด้วย ถนนเจริญกรุง ถนนสนามไชย ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเพชรเกษม เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนี้ ซึ่ง รฟม. ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง โดยกำชับผู้รับจ้างให้ตรวจสอบเรื่องการตีเส้นจราจร การติดตั้งป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ รวมถึงไฟส่องสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

      สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฯ มีระยะทางรวม 27 กม. แบ่งเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับ ระยะทาง 21.5 กม. สถานียกระดับ 15 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดิน ระยะทาง 5.4 กม. สถานีใต้ดิน 4 สถานี โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อแบบวงกลมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ) ซึ่งจะเริ่มทดสอบเดินรถเสมือนจริงช่วงหัวลำโพง-บางแค เดือนกรกฎาคม 2562 และเปิดให้บริการเดือนกันยาน 2562 สำหรับช่วงเตาปูน – ท่าพระ จะเปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2563 และเมื่อเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องทั้งระบบแล้ว จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีที่สมบูรณ์

      นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (ช่วงเตาปูน – บางซื่อ) ที่สถานีเตาปูน เกิดเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างยั่งยืนต่อไป ให้ประชาชนใช้สัญจรโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

TW-headbar
<