SMART NEWS

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมกรรมาธิการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 13 ก.ย. 62 13:09 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ขสมก.จัดรถรองรับหยุดยาววันวิสาขบูชา

views

     นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม และมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจำทางไปวัดต่าง ๆ จำนวนมาก จึงเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน

      สำหรับเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2,823 คัน 19,803 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง 129 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ได้แก่ สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556 สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511 สถานีรถไฟหัวลำโพง 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75 และ 501

      นอกจากนี้ จัดรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 20 คัน สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยฯ เฉลี่ยวันละ 9 คัน สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน และสาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

      ด้านความพร้อมของรถโดยสาร ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ ISO 9001 : 2008 และเน้นย้ำให้พนักงานประจำรถประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบทุกครั้ง ด้านความปลอดภัย อบรมพนักงานประจำรถ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและคอยดูแลการขึ้น –ลงรถของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีการตรวจใบอนุญาต ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

      ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ย้ำเตือนให้พนักงานประจำรถคอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที พร้อมทั้งจัดกำลังสายตรวจพิเศษไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นอีกด้วย.

TW-headbar
<