SMART NEWS

ยานสำรวจของอินเดียเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์แล้ว 20 ส.ค. 62 17:08 น.

สถานการณ์ในประเทศ

โรงงานน้ำตาลวอนรัฐหนุนสินเชื่อรถตัดอ้อยดอกเบี้ยต่ำ

views

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ปัญหาไฟไหม้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายต้องร่วมมือกัน เพื่อลดปัญหาเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยรวม เนื่องจากอ้อยไฟไหม้มีผลทำให้คุณภาพอ้อยและยิดล์ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยลดลง และส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตโดยรวม ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อย ร่วมกันรณรงค์และสนับสนุนให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดส่งเข้าหีบ ทั้งการจัดหาสินเชื่อรถตัดอ้อยดอกเบี้ยต่ำ โดยให้โรงงานน้ำตาลเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ชาวไร่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับปัจจุบันมาตรการส่งเสริมให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดมากขึ้น โดยชาวไร่ที่ส่งอ้อยไฟไหม้แก่โรงงานจะถูกหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท เพื่อนำไปให้แก่ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดก็ตาม แต่ยังไม่สามารถลดสัดส่วนการเผาอ้อยลงได้มากนัก เนื่องจากสภาพปัญหาที่ชาวไร่อ้อยเผชิญอยู่ นายสิริวุทธิ์ กล่าวว่า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอ้อยไฟไหม้ โรงงานน้ำตาลได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อรถตัดอ้อยดอกเบี้ยต่ำแก่โรงงานสำหรับจัดซื้อรถตัดและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แก่ชาวไร่อ้อย โดยเฉลี่ยรถตัดอ้อย 1 คัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20,000-25,000 ตันอ้อยต่อปี นอกจากนี้ โรงงานจะร่วมมือกับภาครัฐจัดทำโครงการ Smart Farming รวมแปลงเพาะปลูกให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกอ้อยขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ต้นทุนการเพาะปลูกที่ต่ำลง โดยฝ่ายไร่ของโรงงานจะเข้าไปช่วยสนับสนุนการเพาะปลูก การดูแลรักษาและการจัดเก็บผลผลิตด้วยรถตัดอ้อย “ที่ผ่านมารณรงค์ให้ชาวไร่จัดส่งอ้อยสดเข้าสู่โรงงานและไม่สนับสนุนการเผาอ้อยมาตลอด โดยรับซื้อใบอ้อยเพื่อจูงใจชาวไร่ตัดอ้อยสดส่งโรงงาน หรือการเข้าไปค้ำประกันเงินกู้รถตัดอ้อยให้แก่ชาวไร่ แต่ยังไม่สามารถลดปัญหาเผาอ้อยได้ จึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่โรงงาน เพื่อจัดซื้อรถตัดอ้อยไปช่วยเหลือชาวไร่จัดเก็บผลผลิต ซึ่งเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ดีขึ้น” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

TW-headbar
<