SMART NEWS

รมว.ต่างประเทศสหรัฐจะคุยเรื่องภาษีกับนายกฯ อินเดีย 26 มิ.ย. 62 17:06 น.

สถานการณ์ในประเทศ

พาณิชย์ขอรวบรวมข้อมูลก่อนชง ครม.คุมรักษาพยาบาล

views

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้ประกอบการสถานพยาบาล และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้เวลาประชุมเกือบ 3 ชั่วโมง ซึ่งยอมรับว่าการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบว่าการวางมาตรฐานราคายาและบริการทางการแพทย์เป็นเรื่องยากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ซึ่งโรคหนึ่งโรคมีวิธีการักษาหลายแบบ ทั้งตัวผู้ป่วย การจ่ายยา ค่าตัวแพทย์ และการบริการ ก็มีความแตกต่างกัน อีกทั้งทุกส่วนยังเกี่ยวพันกันทั้งหมดและยังกระทบกับระบบดูแลสุขภาพโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการหารืออย่างรอบคอบ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องรับฟังทุกส่วนเชิงลึก ก่อนวางมาตรการเป็นโครงร่างที่ชัดเจนให้มากขึ้นก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนั้น จึงไม่อยากให้มองว่าทำเพื่อความสนุก เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก แต่ขอให้สบายใจได้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อ แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.ได้เมื่อไหร่ อีกทั้งยังยืนยันว่าไม่มีใครมาล็อบบี้ให้ถอนมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.ในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วที่ต้องแก้ปัญหาในเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน “กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าไม่เปลี่ยนแปลงจะดูแลสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนอย่างเป็นธรรม แต่ขณะเดียวกันต้องดูว่ามาตรการที่จะออกมาบังคับใช้จะต้องให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้” นายสนธิรัตน์ กล่าว

TW-headbar
<