SMART NEWS

ผู้แทนสหรัฐด้านเกาหลีเหนือเยือนจีน 26 มี.ค. 62 17:03 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

เลขาฯยูเอ็น แถลงใน"วันขจัดความยากจนทั่วโลก"

views

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันขจัดความยากจนทั่วโลก 17 ตุลาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ยูเอ็นและคณะผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆกว่า 200 คนเข้าร่วมงานที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติและเรียกร้องให้ช่วยกันลดปัญหาความยากจน นายกูเตอร์เรสกล่าวว่า ร้อยละ 10 ของประชากรโลกยังคงอยู่ในระดับยากจนมาก และมากกว่า 700 ล้านคนที่ยังไม่มีแม้แต่สิ่งของจำเป็นพื้นฐาน ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเท่าเทียมกันทั่วโลก โดยจำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อสร้างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและส่งเสริมการเข้าถึงระบบการศึกษา บริการสาธารณสุข การจ้างงาน และได้รับการคุ้มครองตามสิทธิทางสังคม การจัดงานวันขจัดความยากจนทั่วโลกซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2536 เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความยากจนทั่วโลก .

TW-headbar
<