SMART NEWS

ข่าวดีคนอยากมีบ้าน! เคหะฯเปิดขาย 7 โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 15 ก.พ. 62 17:02 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ปภ.เตือน 57 จังหวัด พร้อมรับมือฝนตกหนัก-คลื่นลมแรง 10-14 ส.ค.

views

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกสะสม และคลื่นลมแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 10 - 14 ส.ค.โดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัย 57 จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด, ภาคกลาง 15 จังหวัด, ภาคใต้ 9 จังหวัด ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัย อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม ปฏิบัติการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดการเดินเรือทุกประเภทให้มีความปลอดภัย อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น

TW-headbar
<