SMART NEWS

ข่าวดีคนอยากมีบ้าน! เคหะฯเปิดขาย 7 โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 15 ก.พ. 62 17:02 น.

สถานการณ์ในประเทศ

สมาคมแบงก์ งดทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี

views

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า จากการที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย หรือ ธปท.ทำหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน ไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซีนั้น สมาคมธนาคารมีจุดยืนร่วมกันที่จะ ไม่สนับสนุนการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ไม่รู้ เนื่องจาก การลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ไม่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน จึงไม่ สามารถหามูลค่าที่เหมาะสมสำหรับเงินสกุลนั้นๆได้ ดังนั้น ตั้งแต่วันนี้ หากธนาคารพาณิชย์พบว่า จะมีการเปิดบัญชีหรือใช้บัตรเครดิต เพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี ก็จะบล็อกไม่ให้ทำธุรกรรมดังกล่าว

TW-headbar
<