SMART NEWS

ข่าวดีคนอยากมีบ้าน! เคหะฯเปิดขาย 7 โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 15 ก.พ. 62 17:02 น.

สถานการณ์ในประเทศ

นายกฯ สั่งทำฝนเทียมลดฝุ่น กทม.กำชับกรมควบคุมมลพิษ หามาตรการลดฝุ่นละออง

views

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง โดยบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ที่เกินค่ามาตรฐานสูงกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ว่า เรื่องหมอกควัน ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลมากเกินไป อยู่ในเกณฑ์ที่มีการชี้แจง ไปแล้วเกี่ยวกับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการป้องกันตัวเอง หลายคนใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูก ป้องกันตัวเองไว้ก่อน แต่รัฐบาลต้องหามาตรการ ออกมา โดยกำลังให้ทำฝนเทียม ให้ตกลงมาเพื่อลดฝุ่นละออง แต่ปัญหาหมอกควัน ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว ทุกประเทศมีปัญหาคล้ายกันในเรื่องฝุ่นละออง หมอกควันในเมืองใหญ่ ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันลดฝุ่นละออง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ต่าง ๆ ก็มีส่วนหนึ่ง การเผาไฟ ซังข้าวตอข้าว นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ติดตามแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง และหามาตรการ ที่จะลดฝุ่นละอองดังกล่าว

TW-headbar
<