SMART NEWS

ข่าวดีคนอยากมีบ้าน! เคหะฯเปิดขาย 7 โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 15 ก.พ. 62 17:02 น.

สถานการณ์ในประเทศ

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เตือน เงินดิจิทัล จะทำให้เกิดวิกฤต ศก.รอบใหม่ในทศวรรษหน้า

views

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาแนวโน้มตลาดเกิดใหม่ในปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย ในหัวข้อ "ความท้าทายบนเวทีการค้าและเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า" ตอนหนึ่งว่า 10 ปีข้างหน้า มีประเด็นท้าทายที่ต้องเตรียมรับมือ ได้แก่ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ที่เกิดจาก เงินดิจิตัล Crypto Currency หรืออีคอมเมิร์ซ ความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น กระบวนการเชื่อมโยงโลกลดน้อยลงจากการกีดกันหรือนโยบายเฉพาะของประเทศนั้น ๆ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เข้าสู่ยุคดิจิตอล การเปลี่ยนศูนย์อำนาจของโลกมาสู่จีน เอเชีย และประเทศตลาดเกิดใหม่ สหประชาชาติรั้งแผนยุทธศาสตร์ 2030 มุ่งสู่การสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน ทำให้แต่ละประเทศต้องมีความระมัดระวัง โดยเน้นแบบพอเพียง ซึ่งต่างจากวิกฤตที่เกิดขึ้น 10 ปีก่อนหน้า ที่มาจากการปล่อยกู้ และการรับจำนองแก่ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ หรือวิกฤตซับไพรม์ของสหรัฐฯ

TW-headbar
<