SMART NEWS

นายกฯ ให้กำลังใจครูทั่วประเทศ มุ่งมั่นสอนเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีช่วยพัฒนาชาติ 16 ม.ค. 62 10:01 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุติเรื่องร้องเรียนกรณี กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมเซ็ตซีโร่

views

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยุติเรื่องร้องเรียนกรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยื่นคำร้องเรียน ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยมาตรา 70 ของพระราชบัญยัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. กรณีเซ็ตซีโร่ กกต. เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พร้อมชี้ว่าเป็นอำนาจ ของฝ่ายนิติบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญมอบให้ ในการเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณากำหนด การดำรงตำแหน่งต่อไปของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

TW-headbar
<