SMART NEWS

นายกฯ ให้กำลังใจครูทั่วประเทศ มุ่งมั่นสอนเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีช่วยพัฒนาชาติ 16 ม.ค. 62 10:01 น.

สถานการณ์ในประเทศ

“นายก” ขอบคุณ “ชวน” แนะแก้ ศก.ภาคใต้

views

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวกรณี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ส่งจดหมายเปิดผนึกเรื่อง รายได้ต่อครัวเรือนประชาชนในภาคใต้ลดลง ผ่านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่า ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง รัฐบาลขอขอบคุณในข้อแนะนำและความห่วงใยที่มีต่อประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งกรณีที่ระบุว่า รายได้ต่อครัวเรือนในภาคเหนือและภาคใต้โดยรวมลดลง โดยเฉพาะจังหวัดระนอง ตรัง และยะลา ต้องไปดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร จากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหลายโอกาส ได้พบเห็นกับตาตัวเองว่า จังหวัดเหล่านั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพ ที่กว่าร้อยละ 90 ทำการเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การจะทำให้รายได้ระดับครัวเรือนของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยเพิ่มสูงขึ้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างและไม่ใช่เรื่องง่าย เชื่อว่าทุกรัฐบาลย่อมทราบดี แต่หลายเรื่องที่นายชวนให้คำแนะนำ รัฐบาลได้ลงมือทำแล้ว ทั้งการดึงอัตลักษณ์ของชุมชนมาส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือสนับสนุนให้เกษตรกรทำอาชีพเสริม และมีอีกหลายเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้น การรวมกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงบริษัทประชารัฐ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน พล.ท.สรรเสริญ ยืนยันว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ติดตามข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศอยู่เสมอ ผ่านคณะกรรมการหลายชุด และไม่เคยมองข้าม จึงพยายามปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน และการจัดสรรงบประมาณ/โครงการ ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ให้แก่ประชาชน เช่น กำหนดให้มีแผนบูรณาการบริหาร และงบประมาณแบบใหม่ มี 6 ภาค (ภาคเหนือ-กลาง-อีสาน-ใต้-จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีอีซี) มีกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยแต่ละกลุ่มจังหวัดจะมีจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม เพื่อให้การพัฒนาทุกด้านสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่มากที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามา ได้ทำงานอย่างหนัก จนเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มดีขึ้น มีตัวเลขทางเศรษฐกิจจากสำนักต่าง ๆ ยืนยัน อย่างชัดเจน

TW-headbar
<