SMART NEWS

นายกฯ ให้กำลังใจครูทั่วประเทศ มุ่งมั่นสอนเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีช่วยพัฒนาชาติ 16 ม.ค. 62 10:01 น.

สถานการณ์ในประเทศ

"นายกฯ" สั่งลดการบ้าน นร.

views

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับเครือข่ายภาคีการศึกษาไทย นำโดย นายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สมาชิก 12 หน่วยงาน และกระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรีมอบให้ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการประเมินผลที่ไม่ใช่การใช้ข้อสอบเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ และให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวในพื้นที่ของตัวเอง ตลอดจนการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยอีกว่า นายกรัฐมนตรียังให้ช่วยกันแสวงหาแนวทางที่จะทำให้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สามารถดึงศักยภาพหรือพรสวรรค์ของผู้เรียนออกมา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการดำรงชีวิตและงานอาชีพอย่างหลากหลาย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใย ที่ครูให้การบ้านมากและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้การบ้าน โดยมอบให้ช่วยกันคิดหาแนวทางลดการบ้าน และตั้งเป้าหมายให้ลดลงให้ได้ทันที ทั้งยังเน้นย้ำเป็นพิเศษในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่วัยเด็ก

TW-headbar
<