SMART NEWS

ครม.อนุมัติงบกลาง 390 ล้าน หนุนโครงการเร่งด่วนรับอีอีซี 17 ก.ค. 61 20:07 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ปภ.ประสานหน่วยงาน เร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัย 7 จังหวัด

views

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และการระบายน้ำจากเขื่อน เจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 ตุลาคม ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และชัยนาท โดยประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง ระดมเครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ ออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยกำชับให้หน่วยปฏิบัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้ง ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

TW-headbar