SMART NEWS

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงชื่นชม "ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์" 16 ก.ค. 61 09:07 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ป.ป.ส. เตือน ซื้อขายยาเสพติดผ่านโซเซียลมีเดีย ลำเลียงผ่านพัสดุภัณฑ์ มีโทษหนัก

views

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ และการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการกระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพ และผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่หมู่บ้าน และชุมชนมากขึ้น โดยมาจากการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ จะเห็นได้จากสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ส่งยาเสพติดผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น ประกอบกับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์บางรายปล่อยปละละเลยให้มีการรับฝาก ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยไม่ได้จัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทางของผู้ส่งหรือผู้ฝาก รวมทั้งไม่มีการบันทึกรายละเอียดของ ผู้รับสิ่งของหรือผู้รับแทนอีกเช่นกัน เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า การส่งยาเสพติดให้ผู้ซื้อในประเทศมีความผิดฐาน"จำหน่าย" ถ้าส่งยาเสพติดไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศ มีความผิดฐาน "ส่งออก" ขณะที่ผู้รับยาเสพติด มีความผิดฐาน"ครอบครอง” การส่งสิ่งผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ ที่ผ่านมา ได้มีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นตัดสินคดีที่ผู้ต้องหาร่วมกับพวกส่งกัญชาอัดแท่งทางไปรษณีย์ จำคุกกระทงละ 2 ปี 43 กระทง รวมจำคุก 86 ปี ฐานมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่าย จำคุก 15 ปี และฐานมียาบ้า จำคุก 7 ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น 108 ปี และปรับ 1,400,000 บาท เป็นต้น กรณีเจ้าของหรือ ผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรับส่งพัสดุภัณฑ์รายใดที่มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือปล่อย ปละละเลย ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนการกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเด็ดขาด จะมีโทษปรับ ตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยผลิตสื่อ INFOGRAPHIC และจัดพิมพ์ ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 2 แบบ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน ราชการ หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ส. www.oncb.go.th และหากพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย หรือกรณีผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรายใดมีพฤติการณ์ ฝ่าฝืน สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม.

TW-headbar