SMART NEWS

ทันตแพทยสภามีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "ทพญ.ดลฤดี") 20 ก.ย. 60 17:09 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยัน ไม่มีการแยกจังหวัดใหม่"ไกลกังวล" ตามที่มีการแชร์ในโซเชียล

views

กรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า จะมีการแบ่งจังหวัดใหม่ แยกจาก บางอำเภอด้านทิศเหนือของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดไกลกังวลนั้น นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลและกระทรวง มหาดไทยยังไม่มีคำสั่ง หรือหนังสือสั่งการใด ๆ ให้หน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อ ให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว แต่ที่ผ่านมา เคยมีบุคคลในรัฐบาลยุคหนึ่งวางแนวคิด เกี่ยวกับการแบ่งจังหวัด โดยรวม อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบ- คีรีขันธ์ และ อ.ท่ายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ แต่ก็ล้มเลิกไป ขอยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายใด ๆ ที่จะดำเนินการแบ่งจังหวัดใหม่ ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

TW-headbar