SMART NEWS

ยานสำรวจของอินเดียเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์แล้ว 20 ส.ค. 62 17:08 น.

สถานการณ์ในประเทศ

อนุมัติ 2 หมื่นล้านช่วยแก้ปัญหาราคายาง

views

คณะกรรมการกลั่นกรอง เห็นชอบ 3 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ที่ได้ผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พร้อมอนุมัติสินเชื่อ 2 หมื่นล้าน ช่วยเหลือเตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า

TW-headbar
<