SMART NEWS

บอร์ด ปตท.สั่งทบทวน 2 โครงการอีอีซีหลัก 22 ก.พ. 62 16:02 น.

สถานการณ์ในประเทศ

อนุมัติ 2 หมื่นล้านช่วยแก้ปัญหาราคายาง

views

คณะกรรมการกลั่นกรอง เห็นชอบ 3 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ที่ได้ผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พร้อมอนุมัติสินเชื่อ 2 หมื่นล้าน ช่วยเหลือเตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า

TW-headbar
<