SMART NEWS

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมสร้างความเข้าใจขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 14 มิ.ย. 67 14:06 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

เกาหลีใต้-ญี่ปุ่นใช้มาตรการลงโทษผู้เกี่ยวข้องค้าอาวุธ

views

เกาหลีใต้และญี่ปุ่นประกาศในวันนี้เกี่ยวกับชุดมาตรการที่ใช้ลงโทษบุคคล องค์กรและเรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการจัดอาวุธจากเกาหลีเหนือไปให้รัสเซีย ซึ่งเป้นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่า มาตรการคว่ำบาตรจะถูกใช้กับบุคคลชาวเกาหลีเหนือ 7 คน และเรือสินค้ารัสเซีย 2 ลำ ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าอาวุธและกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างรัฐบาลเปียงยางกับรัฐบาลมอสโก เรือสินค้ารัสเซียถูกกล่าวหาว่า บรรทุกตู้สินค้าที่เป็นอุปกรณ์ทางทหารจำนวนมากระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นการละเมิดมติของคระมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจน สหรัฐและเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนือว่า จัดส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในการทำสงครามในยูเครน ทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือต่างปฎิเสธขอกล่าวหาดังกล่าว แม้จะเคยประกาศร่วมกันเมื่อปีที่แล้วว่า จะกระชับความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างกัน

ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็ประกาศมาตรการคว่ำบาตร องค์กร 11 แห่งและบุคคล 1 คน รวมรวมถึงสิ่งที่ญี่ปุ่นเรียกว่ากลุ่มรัสเซียที่เกี่ยวข้องในด้านความร่วมมือทางการทหารเพื่อสนับสนุนการรุกรนยูเครนของรัสเซีย นายโยชิมาสะ ฮายาชิ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงข่าวต่อสื่อมวลขนในวันนี้ว่า การจัดหาอวุธจากเกาหลีเหนือของรัสเซียเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติ ที่กำหนดห้ามอย่างสิ้นเขิง มิให้มีการจัดส่งอาวุธและวัสดุที่เกี่ยวข้องไปให้เกาหลีเหนือ หรือ นำออกจากเกาหลีเหนือ

TW-headbar