SMART NEWS

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมสร้างความเข้าใจขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 14 มิ.ย. 67 14:06 น.

สถานการณ์ในประเทศ

พิชิต ชื่นบาน ชี้แจงกรณี 40 สว.ยื่นถอดถอน

views

พิชิต ชื่นบาน ชี้แจงกรณี 40 สว.ยื่นถอดถอน

TW-headbar